MateriaalitKäytämme valuissa seuraavia materiaaleja:


Alumiiniseokset

ImageKupariseokset

Sinkkiseokset

Erikoisvalu Oy:n valuissa päästään materiaalista riippumatta
erittäin tiiviiseen (ei huokoisuutta) metallin sisäiseen rakenteeseen.
Huokoisuutta syntyy valutapahtuman yhteydessä kun kaasukuplat
sekoittuvat sulametalliin. Huokoisuutta ehkäistään valutekniikalla
ja vähennetään sulan erikoiskäsittelyllä.