Tervetuloa!Erikoisvalu Oy on pieni erikoisvalimo.
Valmistamme hiekka- ja kuorimuottitekniikalla
erittäin vaativia metallivaluja alumiini-, kupari- ja
sinkkiseoksista. Valamme myös metallikomposiitteja.
Olemme keskittäneet ydinosaamisemme vaativiin
valuteknisiin ratkaisuihin, tavoitteenamme toteuttaa
valutuotteelta vaadittavat ominaisuudet.
Toimiva yhteistyöverkostomme kattaa kaikki
tuotantovaiheet valumallin suunnittelusta aina työstöön,
lämpö- ja pintakäsittelyyn.

Parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi mahdollisimman
varhainen yhteistyö asiakkaan ja valimon välillä on
ensiarvoisen tärkeää. Läheinen suunnitteluyhteistyö
asiakkaidemme kanssa on synnyttänyt monia valu-
tuotteisiin liittyviä innovaatioita.
Olemme tunnettuja myös siitä, että pidämme sen minkä
lupaamme.